Náš obchod nenabízí spotřební zboží. Vydali jsme se cestou kvality. Teleskopické obušky jsou pouze kalené. Reflexní vesty nejsou jen na dobu záruky, ale na roky.

Typhoon

Kód: 81
1 200 Kč –16 %
tajfun
1 200 Kč –16 % 999 Kč
Skladem

Profesionální, vysoce účinný pepřový sprej o objemu 400 ml s dosahem 5–6 m obsahuje

koncentrovaný oleoresin capsicum (OC). Výstřik má charakter PROUDU a je proto méně náchylný

na rozptýlení při případném mírném větru.

Díky svému objemu je určen především pro nasazení při zvláštních akcích, kde se nachází více

útočníků, např. při demonstracích či řádění fanoušků.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Profesionální, vysoce účinný pepřový sprej o objemu 400 ml s dosahem 5–6 m obsahuje

koncentrovaný oleoresin capsicum (OC). Výstřik má charakter PROUDU a je proto méně náchylný

na rozptýlení při případném mírném větru.

Díky svému objemu je určen především pro nasazení při zvláštních akcích, kde se nachází více

útočníků, např. při demonstracích či řádění fanoušků.

Pepřový sprej splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Rozsah pracovních teplot je v rozmezí -20

až +50 °C.

Průměr nádobky 64 mm, výška (s rukojetí) 256 mm, šířka (v místě rukojetí) 140 mm.

Sprej nelze opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.

Upozornění: 
Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku,j je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Zamezte styku s kůží a s očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc: 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pozor: 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C, ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 

Datum expirace na dně nádobky. Sprej obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pepřové spreje
Záruka: 2 roky