Náš obchod nenabízí spotřební zboží. Vydali jsme se cestou kvality. Teleskopické obušky jsou pouze kalené. Reflexní vesty nejsou jen na dobu záruky, ale na roky.

Sprejová svítilna POLICE TORNADO

Kód: 78/40
od 325 Kč

Zvolte variantu

Na klasické nádobce pepřového spreje (Oleoresin Capsicum – 15% OC) je hlavice osazená super

svítivou led diodou.

Krycí víčko, zabraňující nechtěnému výstřiku.

Obsahuje 2 ks baterií CR2032 a funguje zároveň jako spínač světla. Tuto sprejovou svítilnu lze

používat jako běžnou svítilnu, kdykoli vás zastihne tma. V případě nebezpečí se můžete pouhým

stiskem prstu začít bránit. Ostrý paprsek světla osvítí tvář útočníka a zároveň jej oslní. 

Detailní informace

vekikost ml: 40 ML
Skladem | 78/40
325 Kč
vekikost ml: 50ML
Skladem | 78/50M
337 Kč
vekikost ml: 63ML
Skladem | 78/63M
356 Kč
vekikost ml: 100ML
Skladem | 78/100
442 Kč

Detailní popis produktu

Na klasické nádobce pepřového spreje (Oleoresin Capsicum – 15% OC) je hlavice osazená super

svítivou led diodou.

Krycí víčko, zabraňující nechtěnému výstřiku.

Obsahuje 2 ks baterií CR2032 a funguje zároveň jako spínač světla. Tuto sprejovou svítilnu lze

používat jako běžnou svítilnu, kdykoli vás zastihne tma. V případě nebezpečí se můžete pouhým

stiskem prstu začít bránit. Ostrý paprsek světla osvítí tvář útočníka a zároveň jej oslní. Chemické

složení nehořlavé náplně spreje (obsahuje méně než 1 %

hořlavých látek) odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na pepřové spreje používané u

policejních složek (certifikace podle německé normy), např. zaručené rozmezí pracovních teplot

od -20 °C do +50 °C, zdravotní nezávadnost apod.

Náplň nádobky se sprejem vyrábí značková německá firma a její složení je identické se spreji,

které používá německá policie. Na systém hlavice osazené LED světlem byl již udělen patent v

USA (US Pat.: 7,121,432), v Evropě (EP 1530019) a v Rusku (RU Pat.: 2353888). Výstřik má

charakter PAPRSKU a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. Dostřik

cca 4 m.

Vyrobeno v EU

Upozornění: 
Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku, je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Zamezte styku s kůží a s očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc: 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pozor: 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C, ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 

Datum expirace na dně nádobky. Sprej obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.