Náš obchod nenabízí spotřební zboží. Vydali jsme se cestou kvality. Teleskopické obušky jsou pouze kalené. Reflexní vesty nejsou jen na dobu záruky, ale na roky.

Huricane flashlight sprejová svítilna

Kód: 69/CER
Značka: ESP
od 225 Kč

Zvolte variantu

Na klasické nádobce nehořlavého pepřového spreje (Oleoresin Capsicum – 10% OC) je hlavice

osazená super svítivou LED diodou. Krycí víčko, zabraňující nechtěnému výstřiku, obsahuje 2 ks

baterií CR2032 a funguje zároveň jako spínač světla. Tuto sprejovou svítilnu lze používat jako

běžnou svítilnu, kdykoli vás zastihne tma. V případě nebezpečí se můžete pouhým stiskem prstu

začít bránit.

Detailní informace

Barva: Černá
Skladem | 69/CER
225 Kč
Barva: Růžová
Skladem | 69/RUZ
235 Kč
Barva: Černá s klipem
Skladem | 69/CER2
240 Kč
Barva: Růžová s klipem
Skladem | 69/RUZ2
250 Kč

Detailní popis produktu

Na klasické nádobce nehořlavého pepřového spreje (Oleoresin Capsicum – 10% OC) je hlavice

osazená super svítivou LED diodou. Krycí víčko, zabraňující nechtěnému výstřiku, obsahuje 2 ks

baterií CR2032 a funguje zároveň jako spínač světla. Tuto sprejovou svítilnu lze používat jako

běžnou svítilnu, kdykoli vás zastihne tma. V případě nebezpečí se můžete pouhým stiskem prstu

začít bránit.

Ostrý paprsek světla osvítí tvář útočníka a zároveň jej oslní.

Na systém hlavice osazené LED světlem byl již udělen patent v USA(US Pat.: 7,121,432), v Evropě

(EP1530019) a v Rusku (RU Pat.: 2353888).

Výstřik má charakter PAPRSKU a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru.

Dostřik cca 2 m, umožňuje přibližně 20 krátkých výstřiků.

Barva černá, růžová na dotaz.

Vyrobeno v EU

Upozornění: 
Sprej se nesmí používat proti těhotným ženám, osobám mladším 15 let, osobám nemocným a osobám vysokého věku, je určen výhradně k sebeobraně, zneužití se trestá. Prodej pouze osobám starším 18 let.

Pozor:
Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosol. Zamezte styku s kůží a s očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc: 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody. Nepoužívejte krémy, masti a oleje. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. Nepominou-li potíže po 1 hodině, vyhledejte okamžitě lékaře. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pozor: 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C, ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 

Datum expirace na dně nádobky. Sprej obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.

Doplňkové parametry

Kategorie: Pepřové spreje
Záruka: 2 roky